Thông Báo

Thông Báo

Về việc chuyển hướng tên miền.

Xin chào khách truy cập, do tên miền TUOITRE24H.VN phù hợp và ý tưởng đến website có lĩnh vực blog mà chúng tôi xây dựng. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền TUOITRE24H.VN.

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền TUOITRE24H.VN sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 17.06.2018 – 26.06.2018. Các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Thông báo này thây thế cho các văn bản có liên quan.


Hiện tại do đã hết thời gian ra thông báo, nên chúng tôi đã quyết định sử dụng tên miền là webiste blog chia sẽ tin tức công nghệ, cuộc sống.

Bên cạnh đó chúng tôi không còn liên quan đến bất kỳ tranh chấp, mua bán, thanh toán hoặc bất kỳ mối liên hệ nào đến các đơn vị đã sử dụng tên miền này trước đây.

Kính mong quý đọc giả chú ý và tránh nhầm lẫn.

Xin cám ơn.