100% doanh nghiệp xuất khẩu tham gia hải quan điện tử VTV.vn - Tại ĐBSCL, hiện đã có 100% doanh nghiệp xuất khẩu tham...