Thiết kế web miễn
Bổ nhiệm Tổng biên tập tạp chí Cộng sản

Bổ nhiệm Tổng biên tập tạp chí Cộng sản


Ngày 12/7, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.


Ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh văn phòng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn, Phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản giữ chức tổng biên tập tạp chí Cộng sản.

ĐIỂM NÓNG TUẦN

TIN TỨC TRONG NGÀY